ספרים

arduino-book-part1
מדריך ארדואינו למתחילים חלק א'

arduino-book-part2
מדריך ארדואינו למתחילים חלק ב'

raspberry-pi-book
מדריך רספברי פיי למתחילים