תקשורת

תקשורת

תקשורת – למכירה לוחות פיתוח ומודולים שונים של תקשורת.

באגף זה ניתן לקנות מודולים של תקשורת WIFI, אינפרא אדום, ESP8266 nodemcu, תקשורת רדיו ובלוטוס.

Showing all 13 results