לפני שמתקשרים נא לקרוא את השאלות הנפוצות אולי יש שם תשובה.