כלים

כלי עבודה (Tools)

באגף זה בחנות אפשר למצוא כלי עבודה כמו מלחמים, בדיל ורב מודד