תצוגת מקטעים 2 ספרות

7 כולל מע"מ

תצוגת לד 7 מקטעים שתי ספרות

במלאי