מודול חיישן נטייה

6.00 כולל מע"מ

מודול חיישן נטייה עם נורת חיווי