מודול בלוטוס UART

55.00 כולל מע"מ

Adafruit Bluefruit LE UART