מודול חיישן פוטואלקטרי

20.00 כולל מע"מ

חיישן פוטואלקטרי

במלאי