חיישן פוטואלקטרי

10.00 כולל מע"מ

חיישן פוטואלקטרי