לוח הלחמה פרוטו מלא

65.00 כולל מע"מ

מטריצת PCB פרמה-פרוטו בגודל מלא

מטריצת הלחמה ליצירת אבטיפוס בגודל של מטריצה מלאה סטנדרטית.

במלאי