חיישן טמפרטורה DS18B20 מוגן למים

25.00 כולל מע"מ

במלאי