דיודת זנר 3.3V

1.00 כולל מע"מ

דיודת זנר 1N5226 3.3V

במלאי