מודול חיישן TDS V1.0 כמות חלקיקים במים

180 כולל מע"מ

במלאי