תיכנון וחיבור רכיבי אלקטרוניקה למעגל

350.00 כולל מע"מ