תיכנון וחיבור רכיבי אלקטרוניקה למעגל

300.00 כולל מע"מ