תיכנון וחיבור רכיבי אלקטרוניקה למעגל

350 כולל מע"מ